Back to round index.

Hong Kong National Scrabble Championship 2019

Division B Round 5 Ranked Pairings

TableWho Plays Whom
9Hong Jiaen (B8) *first* vs. Ian Tsoi Yin (B14)
10Choy Tsun Hin (B3) *first* vs. Heung Tsz Fung (B2)
11Anne Chan (B13) *first* vs. Sky Pang (B11)
12Sze Chun Yan (B30) *first* vs. Rex Chan Hiu Cheung (B10)
13Billy Ho Cheuk Hei (B17) *first* vs. Yeung Kit Hoi (B19)
14Pang Shing Wai (B6) *first* vs. Kwok Ka Lun (B4)
15Henry Lee Chor Chi (B5) *first* vs. Ho Fai Yeung (B20)
16Wong Ching Chung (B15) *first* vs. Wong Chun Ki (B1)
17Hong Yik Shing (B9) *first* vs. Chan Pak Hei (B16)
18Matthew Lam Pui Wai (B29) *first* vs. Arkin Leung Ngo Yin (B31)
19Chan Yik Man (B12) *first* vs. Emma Fong Ka Ying (B34)
20Kwok Ka Ming (B7) *first* vs. Corey Ga Yue (B33)
21Jane Ho Nga Lai (B37) *first* vs. Matthew Cheung (B38)
22Tiger Lau Tai Ka (B21) *first* vs. Chow Lok Hei (B22)
23Rochelle Leung (B39) *first* vs. Fung Wang Yin (B24)
24Charles Lam Ying Chu (B32) *first* vs. Law Tsz To (B23)
25Hollis Lam (B36) *first* vs. Corey Ga Cun (B25)
26Fung Ka Kuen (B35) *first* vs. Pang Tin Yuet (B27)
27Veronica Choi (B40) *first* vs. Lou Yuen Ching (B26)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.