Back to round index.

Hong Kong National Scrabble Championship 2019

Division B Round 4 Ranked Pairings

TableWho Plays Whom
9Ian Tsoi Yin (B14) *first* vs. Choy Tsun Hin (B3)
10Heung Tsz Fung (B2) *first* vs. Hong Jiaen (B8)
11Anne Chan (B13) *first* vs. Rex Chan Hiu Cheung (B10)
12Sky Pang (B11) *first* vs. Sze Chun Yan (B30)
13Yeung Kit Hoi (B19) *first* vs. Kwok Ka Lun (B4)
14Billy Ho Cheuk Hei (B17) *first* vs. Pang Shing Wai (B6)
15Ho Fai Yeung (B20) *first* vs. Wong Ching Chung (B15)
16Wong Chun Ki (B1) *first* vs. Henry Lee Chor Chi (B5)
17Chan Pak Hei (B16) *first* vs. Arkin Leung Ngo Yin (B31)
18Hong Yik Shing (B9) *first* vs. Matthew Lam Pui Wai (B29)
19Kwok Ka Ming (B7) *first* vs. Chan Yik Man (B12)
20Corey Ga Yue (B33) *first* vs. Emma Fong Ka Ying (B34)
21Matthew Cheung (B38) *first* vs. Tiger Lau Tai Ka (B21)
22Jane Ho Nga Lai (B37) *first* vs. Chow Lok Hei (B22)
23Charles Lam Ying Chu (B32) *first* vs. Fung Wang Yin (B24)
24Law Tsz To (B23) *first* vs. Rochelle Leung (B39)
25Corey Ga Cun (B25) *first* vs. Pang Tin Yuet (B27)
26Lou Yuen Ching (B26) *first* vs. Hollis Lam (B36)
27Veronica Choi (B40) *first* vs. Fung Ka Kuen (B35)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.