Back to round index.

Hong Kong National Scrabble Championship 2019

Division B Round 1 Ranked Pairings

TableWho Plays Whom
9Tiger Lau Tai Ka (B21) *first* vs. Wong Chun Ki (B1)
10Chow Lok Hei (B22) *first* vs. Heung Tsz Fung (B2)
11Law Tsz To (B23) *first* vs. Choy Tsun Hin (B3)
12Kwok Ka Lun (B4) *first* vs. Fung Wang Yin (B24)
13Henry Lee Chor Chi (B5) *first* vs. Corey Ga Cun (B25)
14Lou Yuen Ching (B26) *first* vs. Pang Shing Wai (B6)
15Pang Tin Yuet (B27) *first* vs. Kwok Ka Ming (B7)
16Hong Jiaen (B8) *first* vs. Matthew Lam Pui Wai (B29)
17Sze Chun Yan (B30) *first* vs. Hong Yik Shing (B9)
18Hollis Lam (B36) *first* vs. Rex Chan Hiu Cheung (B10)
19Corey Ga Yue (B33) *first* vs. Sky Pang (B11)
20Chan Yik Man (B12) *first* vs. Matthew Cheung (B38)
21Rochelle Leung (B39) *first* vs. Anne Chan (B13)
22Ian Tsoi Yin (B14) *first* vs. Arkin Leung Ngo Yin (B31)
23Jane Ho Nga Lai (B37) *first* vs. Wong Ching Chung (B15)
24Chan Pak Hei (B16) *first* vs. Charles Lam Ying Chu (B32)
25Veronica Choi (B40) *first* vs. Billy Ho Cheuk Hei (B17)
26Yeung Kit Hoi (B19) *first* vs. Emma Fong Ka Ying (B34)
27Fung Ka Kuen (B35) *first* vs. Ho Fai Yeung (B20)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.